Suomen Pataljoonan CIMIC-toiminta Kosovossa

Kaikki cimic-toiminta tulee olla kiinteä osa pataljoonan muuta operatiivista toimintaa ja palvella pataljoonan tehtävän täyttämistä. Se on pataljoonan komentajan tukena hänen johtamisessaan ja toimii komentajan antamissa raameissa. Tässä Suomen pataljoonan cimic -toiminta on onnistunut alusta alkaen.

S5-toimiala tukee toiminnallaan alueella vaikuttavia siviiliorganisaatioita. Näistä tärkeimpinä ovat UNMIK ja OSCE. Käytännön tasolla yhteistyö on osallistumista virallisiin kokouksiin sekä päivittäistä tapaamista ja yhteydenpitoa näiden organisaatioiden työntekijöihin. Eräs tärkeä tehtävä on ollut turvallisuuskatsausten antaminen alueen tapahtumista. Toimiala on myös perehdyttänyt uusia siviiliorganisaatioiden työntekijöitä tulevaan toiminta-alueeseen, jonka pataljoona luonnollisesti tuntee parhaiten. 

Alueella toimivia avustusorganisaatioita valvotaan, ohjataan ja avustetaan positiivisagressiivisella otteella. Kosovossa toimii erilaisia organisaatioita ja järjestöjä n. 800, joiden toiminta tai sen puute on hyvin vaihtelevaa. Avustusjärjestöjä tulee pataljoonan alueella valvoa ja opstaa, jotta niiden toiminta ei aiheuta pahimmillaan jopa turvallisuusriskiä.

Suomen pataljoonan alueelta löytyy esimerkkejä tällaisistakin tapauksista. 

S5-toimiala ja sen myötä koko pataljoona  toimii myös itse aika ajoin humanitääristä apua jakavana organisaationa. Siitä on muodostunut pataljoonalle yksi varsin mittavakin tehtävä varsinkin tapauksissa,jossa apua tulee saada nopeasti. Esimerkkinä on mm. Pataljoonan avustustoiminta kevään 2020 tulvissa. Alueella toimivilta siviiliorganisaatioilta ei löydy mahdollisuuta nopeaan reagointiin niillä resursseilla, mitä heillä nyt on käytössä. Toisaalta useita avustusorganisaatioita on poistunut alueelta ja näin ollen tilanne ei Suomen pataljoonan osalta ainakaan helpota.

S5-toimiala pitää yhteyttä alueen eri etnisiin osapuoliin ja hankki sen myötä myös tietoa pataljoonalle alueen tilanteesta. Toimiala osallistuu paikalliseen poliittiseen elämään käymällä seuraamassa kokouksia ja järjestämällä tapaamisia paikallisten poliitikkojen kanssa. 

Toimiala on järjestänyt lukuisia tapaamisia paikallisten vaikuttajien ja pataljoonan johdon välillä.

Esimerkkejä CIMC-projekteista

Suomen pataljoonan Cimic-projektien tärkeimpänä rahoittajana on toiminut operaation alusta alkaen Suomen ulkoministeriö. Vuosittainen budjetti on ollut n. 1 milj. Suomen markkaa. Tällä rahoituksella on voitu toteuttaa uséita alueen väestöä tukevaa hanketta. 

Alueen serbi- ja mustalaisvähemmistöille on hankittu vuosittain polttopuita kerrallaan n. 300 000 mk:n edestä. Projekti on myös työllistänyt paikallisia serbejä ja mustalaisia puiden käsittely- ja jako-organisaation tehtävissä. 

UM:n rahoituksella on autettu myös paikallista vesihuoltoa hankkimalla perheille soveltuvia vedenpuhdistimia (Nerox). Näille on jatkuvaa tarvetta  varsinkin pataljoonan länsialueen köyhimmillä alueilla. Tänä vuonna Projekti toteutettiin käyttämällä jakelu- ja koulutusorganisaationa alueella toimivaa KPC-yksikköä.

Työllistäviä projekteja ovat olleet lukuisat tienparannus ja rakennushankkeet. Suurin UM.n rahoittama rakennusprojekti käynnistyi lokakuussa 2020. Projektissa korjataan 2019 kevään pommituksissa kärsinyt serbikoulu Lepinan kylässä. Projektin toteutuksessa pyritään antamman mahdollisimman paljon vastuuta paikallisille johtajille ja yrityksille. Projektia valvoo S5-toimisto paikallisen serbi-neuvoston johtaessa toimintaa. Hanke työllistää kolme serbiyritystä ja siten auttaa paikallisen vähemmistön tilannetta.

Päivittäin pataljoonan eri asemien porteille tulee lisäksi lukuisia pyyntöjä ja kyselyitä eri avuntarpeista. Pataljoona toteuttaa niitä resurssien puitteissa varoen samalla ettei lähde ihan kaikkeen mukaan. Liian auttamisen on jo nyt todettu passivoivan kyläläisiä ja unohdetaan alueella toimivien kunnallisten viranomaisten  mahdollisuudet.

Paikallinen kunnallishallinto oppii työskentelemään vähitellen ja sen tulee jatkossa ottaa entistä suurempi vastuu  alueen kehittämisestä.

Projekteilla on saavutettu paikallisten hyväksyntä ja tuki pataljoonan toiminnalle. Suomalaisille tyypillisesti olemme onnistuneet antamaan kuvan tasapuolisesta ja reilusta suhtautumisesta kaikkiin paikallisiin osapuoliin. Vuoden 2020 pääpaino projekteissa on ollut toiminta liittyen ns. TROJAN-operaatioihin. Projekti on prikaatimme johtama ja näillä projekteilla on pyritty parantamaan alueen serbien elinolosuhteita ja turvallisuustilannetta. Tässä pataljoona on osaltaan onnistut hyvin pystyen tuottamaan alueen serbeille  konkreettista apua. S5 aloitti mm. lahjoitusbusseilla bussilinjat serbeille.

Alueen pääväestölle albaaneille voidaan mainita mm. Lipljanissa toteutettu ID-korttien tuottaminen 2500:lle oppilaalle sekä koneapu moniin rakennus- ja tienparannuskohteisiin.

Cimic-henkilömäärä kasvaa

CIMIC-toiminta muuttuu operaation kestäessä. Muutokset näkyvät konkreettisimmin S5-toimialan henkilöstömäärissä. Operaation alussa riittää mainiosti toimistopäälikön ja parin toimistoupseerin ja toimistoaliupseerin muodostama tiimi selvittämään taustoja tulevalle työlle ja suunnittelemaan toimintaa. Muun operatiivisen tilanteen salliessa voidaan CIMIC-toimintaan suunnattavaa voimaa lisätä ja päädytään esim. Bosnian tyyppiseen tilanteeseen. Se, missä vaiheessa organisaatiossa voimaa CIMIC-työhön lisätään on täysin operaatiokohtainen asia.

Kahden vuoden jälkeen KFOR-operaatiossa on tällä hetkellä S5-toimistossa 6 henkilöä. Tämän lisäksi jääkärikomppanioissa toimii CIMIC-upseerit (3) ja CIMIC-aliupseerit(3).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *